Berekraftig Bygg i Ulsteinvik

Dato: 15.07.2024

5. og 26. september inviterer Ulstein Næringsforum og Ulstein kommune heile byggnæringa på Søre Sunnmøre til fagdag på Skaparhuset med tema Berekraftig Bygg. Samlingane vil ha ulikt program, og begge vil ha klimatilpasning, gjenbruk, offentleg innkjøp og synergiar mellom offentleg og privat næring som sentrale stikkord.

Spring Trainee

Dato: 30.05.2024

Er di bedrift på jakt etter ein ressurs med ny kunnskap, ei ny vinkling og ny giv? Bli med på det aller første kullet med Spring Trainee.

Ny sentrumskoordinator på plass

Dato: 07.05.2024

Rebekka Louise Knotten starta opp som sentrumskoordinator i Ulstein Næringsforum mandag 6. mai.

Næringslivet treng 04:55-båten frå Hareid

Dato: 22.02.2024
Frå 1. januar blei den fyrste avgangen med hurtigbåt Hareid – Valderøy – Ålesund på kvardager (04:55) tatt bort. I praksis betyr det at mange ikkje når dei tidlegaste flyavgangane frå Vigra, inkludert KLM sitt morgenfly som startar opp igjen 1. april.

Ledig stilling som sentrumskoordinator

Dato: 14.02.2024

Er du kreativ, initiativrik, handlekraftig og har eit brennande engasjement for å utvikle Ulsteinvik sentrum? Da er du kanskje den vi er på jakt etter!

Driv Økonomi

Dato: 18.01.2024

Driv Økonomi AS er eit godkjent rekneskapsselskap med kontor i Saunesmarka i Ulsteinvik. Dei kan hjelpe deg med bokføring, fakturering, lønn, årsoppgjer, skattemelding mm.

BM Kontorservice AS

Dato: 08.12.2023

BM Kontorservice AS sel kontorrekvisita og kontormøblar til heile Søre Sunnmøre.

Datakurs med Datawaves

Dato: 02.11.2023

Datawaves invitera til gratis datakurs med utviding innanfor Excel og samhandling.

Møre Media AS

Dato: 31.10.2023

Møre Media er eit lokalt fullservice kommunikasjonsbyrå som i samarbeid med lokale produksjonsverksemder levera reklame og profilering til bedriftskundar på heile Sunnmøre.

Omdømmeundersøking for Sunnmørsregionen

Dato: 16.10.2023

Vakker natur er eit fortrinn for regionen!

Pernilles Clinique

Dato: 20.09.2023

I over 20 år har Pernilles Clinique bydd på kompetanse og tryggleik innan velvære, og fantastiske resultat på alle sine behandlingar.

Leiarkonferansen "Globale utfordringar - Lokale løysingar"

Dato: 19.09.2023

Delta på årets happening!

Snorrebuda Mat & Vinhus

Dato: 31.08.2023

Restauranten ønskjer å vere ein allsidig tilbydar i Ulsteinvik. Dei tilpassar og skreddarsyr menyar, lokalar og konsept etter lokalmiljøet sine ønskjer.

Ship Technology Days

Dato: 21.09.2023

29.-30. november er det klart for Ship Technology Days 2023 – ein konferanse via til nerding innan skipsbygging!

Berekraftig utvikling innan bygg, anlegg og eigedom

Dato: 24.08.2023

Vi ønskjer å motivere til klimavennlege val.

Nye styremedlem i Ulstein Næringsforum

Dato: 10.08.2023

21.  juni var det atter ein gong årsmøte i Ulstein Næringsforum, og fire faste styremedlem og ein vara var på val.

Quality Hotel Ulstein

Dato: 27.06.2023

Med ønske om å vere ei storstove for lokalbefolkninga, tilby gode opplevingar for gjestane sine og bidra til at både lokale og tilreisande skal trivast i vår flotte by.

Sentrumskoordinator i Ulstein

Dato: 19.06.2023

Målet med prosjektet er å få ein raud tråd i sentrumsutviklinga, gjennomsyra av berekraftig og sirkulær tankegong.

Forprosjekt til traineeprogram

Dato: 19.06.2023

Vi ønsker å arbeide for å skape eit meir innovativt og mangfaldig arbeidsliv, i tillegg til å tiltrekke fleire unge til Søre Sunnmøre.

 

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz

Dato: 23.05.2023

Med sine nesten 40 tilsette er Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz det største advokatfirmaet mellom Bergen og Trondheim.

Aido

Dato: 08.03.2023

Ulstein Næringsforum ønskjer å gi merksemd til alle våre flotte medlem, og kjem til å presentere eit medlem kvar månad framover. Dette opnar opp for at alle vert betre kjend med kva bedrifter som finst i regionen og gir moglegheiter for nye samarbeid. Fyrst ut er Aido!

Ship Technology Days

Dato: 12.08.2022

For første gang skal en tredagers konferanse kun vies til «nerding» innenfor skipsbygging. Arrangørene venter deltakere fra hele verden og konferansen får navnet Ship Technology Days.

Jul i Ulstein

Dato: 04.12.2021

Ta turen til Ulsteinvik for mange kjekke jule-aktivitetar gjennom heile desember!

Pyntar Ulsteinvik til sommaren

Dato: 16.07.2021

Visit Ulstein har vore så heldige å få Sparebank 1 Søre Sunnmøre med på å sponse pynting av «sommarbyen» Ulsteinvik.

Lokalt eigarskap beste garantist for næringsutvikling

Dato: 01.07.2021

I dag kom meldinga om at Kongsberg flyttar delar av produksjonen frå Ulsteinvik til Finland. 30 stillingar forsvinn frå regionen.

UNF søkjer dagleg leiar

Dato: 07.06.2021

Vi søkjer ein Ulstein-patriot med vidsyn! Du er ein utadvent, synleg og engasjert leiar med gode samarbeidsevner og hjarte for næringslivet i Ulstein.

Rethinking Business

Dato: 04.06.2021

Årets leiarkonferanse går av stabelen 20. oktober!

Bedriftshelse1 etablert i Ulsteinvik

Dato: 31.05.2021

NYTT MEDLEM I UNF: Bedriftshelse1 er den største, lokalt forankra bedriftshelsetenesta på Vestlandet, med ca 60 høgkvalifiserte medarbeidarar. No har dei etablert seg her i regionen.

UNF søkjer sommarvert

Dato: 20.05.2021

Ledig sommarjobb i UNF

Meir støtte til verft, reiseliv og servering

Dato: 29.04.2021

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har løyvd ytterlegare 981.000 til Ulstein kommune etter at dei i mars fekk 970.000 som kompensasjon til same bransjane.

Klare for storstilt valkampsamarbeid

Dato: 28.04.2021

Næringslivet i Møre og Romsdal samarbeider om valkamparrangement.

Ny praktikant/intern

Dato: 23.03.2021

Martha Ringstad har teke til som praktikant/intern hos Ulstein Næringsforum.

Nytt næringsfond

Dato: 23.03.2021

Ulstein kommune skal dele ut 970.000 kroner etter stortinget løyvde 250 millionar kroner for å kompensere lokalt næringsliv som vorte råka av pandemien.

Kompensasjonsordning for verft, reiseliv og serveringsstader

Dato: 23.03.2021

Ulstein kommune har oppretta ei ny kompensasjonsordning for verft, reiseliv og serveringsstader som er råka av smitteverntiltaka i 2021.

Møte med Nikolai Astrup

Dato: 22.03.2021

Saman med Ulstein kommune, var UNF i dag i møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Pernilles Clinique fekk næringslivsprisen

Dato: 12.03.2021

Næringslivsprisen 2020 for «Årets verksemd» gjekk til Pernilles Clinique AS.

Are Garshol ny styreleiar i UNF

Dato: 12.03.2021

Are Nørvåg Garshol vart vald til ny styreleiar på UNF sitt årsmøte torsdag.

Tilbod til permitterte og ledige som ikkje har fullført vidaregåande opplæring

Dato: 12.02.2021

Stortinget har løyvd midlar til fylkeskommunene for å sette i gang tiltak for permitterte og ledige som ikkje har fullført videragåande opplæring.

Visit Ulstein si nettside lansert

Dato: 05.02.2021

Visit Ulstein er samarbeidskonseptet til reiselivsbedriftene i Ulstein. No er nettsida lansert.

Bygg- og eigedomsnæringa samlar seg

Dato: 12.11.2020

Bygge- og eigedomsnæringa i Ulstein representerer ca 130 bedrifter med 400 tilsette og ei omsetning på ca 850 millionar kroner. I dag formaliserte Ulstein Næringsforum ei bransjegruppe for bygg- og eigedomsmedlemene i foreininga.

Treng kandidatar til årets bedrift

Dato: 28.10.2020

Ulstein Næringsforum deler kvart år ut prisen for årets bedrift og årets nykomar. No ber vi folk spele inn kandidatar.

Opposisjonen må garantere Stad skipstunnel

Dato: 08.10.2020

Forventningane om oppstartmidlar til Stad skipstunnel har vore store framfor framlegget til statsbudsjettet for 2021. Regjeringa har heller ikkje denne gongen prioritert oppstartsmidlar, og no er tida ute i følge bestillinga frå Stortinget. Vi ber derfor opposisjonen på Stortinget om å ta ansvar for eigne vedtak og ikkje godkjenne eit statsbudsjett der skipstunnelen ikkje er med.

TV-aksjonen NRK 2020

Dato: 07.10.2020

Ulstein kommune har i dag sendt dette brevet til næringslivet.

Næringsministeren besøker Ulsteinvik

Dato: 28.09.2020

På invitasjon frå Ulstein Næringsforum og Maritimt Forum, vil næringsminister Iselin Nybø (V) besøke Ulsteinvik torsdag 1. oktober.

UNF hjelper søkjarar til næringsfondet

Dato: 17.08.2020

Ulstein kommune har eit næringsfond som skal motverke negative verknadar av koronavirusutbrotet og vere avgjerande for vidare vekst og eksistens. Ulstein Næringsforum bistår no med assistanse til kandidatar som ønskjer å søke.

Hege Karete Hamre inn i styret

Dato: 29.06.2020

Hege Karete Hamre frå Sparebanken Møre erstattar Ellen Kvalsund i styret til UNF.

Stad Skipstunnel må inn på Statsbudsjettet 2021

Dato: 25.06.2020

Nettverk for samferdsle på Sunnmøre ber samferdsleministeren om å skru opp tempoet.

Møte med Wenche H. Andersen

Dato: 11.06.2020

Vi møtte ny sjef for Propulsion & Engines-divisjonen i Kongsberg Maritime saman med Ulstein kommune og MAFOSS. Møtet kom i stand etter invitasjon frå Ulstein Næringsforum.

Endringar i kompensasjonsordninga

Dato: 30.04.2020

Det er vedteke tre viktige endringar for kompensasjonsordninga f.o.m. april.

14 bedrifter har fått kompensert faste kostnader

Dato: 27.04.2020

Førebels er det kun 14 bedrifter frå Ulstein som har fått innvilga kompensasjon for faste utgifter for mars.

-Hent heim tenestene!

Dato: 16.04.2020

Oppfordringa om at privatfolk må bruke lokale butikkar har kanskje aldri vore så aktuell som no. Men kva med bedriftene våre? Brukar dei sjølve lokale tenester? Dagleg leiar i UNF, Daniel Garden, oppfordrar næringslivet om å vere medvitne om kvar dei handlar frå.

Nye tiltakspakkar spesifisert i dag

Dato: 02.04.2020

Kompensasjonsordninga til bedriftene lansert i kveld. Ulstein Næringsforum arrangerer nytt webinar om desse over helga.

Kommunepsykologen: 10 gode råd til leiarar under koronautbrotet

Dato: 24.03.2020

Ein leiar skal handtere likviditeten, leveransane, kundane, framtida, eigarane – men kva med den viktigaste kapitalen verksemda har? Korleis tek ein best vare på medarbeidarane? Kommunespsykolog Thomas Brandal Myklebust deler ti gode råd med oss her.

Ny prosjektleiar i UNF

Dato: 20.03.2020

Anna Klara Måseide er tilsett som prosjektleiar i UNF.

Valkomitéen er i gang

Dato: 14.03.2020

Førebels dato for årsmøtet er 27. mai, men vi held mulegheitene opne for at “korona” kan lage endring i planane. Her er ei melding frå valkomitéen.