Styret i UNF er nesten uendra etter årsmøtet sist veke. Einaste skiladen er Ellen Kvalsund i Sparebanken Møre som går ut. Inn kjem Hege Karete Hamre frå same banken.

-Hege Karete Hamre har vore banksjef næringsliv i Sparebanken Møre sidan juli 2019. Ho er utdanna Bachelor i Business Administration frå Høgskolen i Molde innan rekneskap, i tillegg til 1. avd. jus frå BI og kurs i styrekompetanse. Hamre har tidlegare vore regiondirektør Sunnmøre for Sparebank1 SMN Regnskap og dagleg leiar i Furene AS. Ho har i tillegg brei styreerfaring, heiter det i tilrådinga frå valkomitéen som vart ført i pennen av leiar Kjersti Kleven.

Vi ønskjer Hamre velkomen til UNF.

 

Styret si samansetting ser no slik ut:

Styreleiar Steinar Kulen Ulstein Hotell AS 2020-2021
Styremedlem Agathe Teige Eiksund Medi 3 AS 2019-2021
Styremedlem Helene Holstad AMFI Drift AS 2019-2021
Styremedlem Morten Ulstein Borgstein AS 2019-2021
Styremedlem Stig Brautaset Sparebank1 Søre Sunnmøre 2020-2022
Styremedlem Knut Erik Engh Ulstein kommune 2020-2022
Styremedlem Oddhild Sandanger HRG Nordic 2020-2022
Varamedlem Kathrine G. Ulstein Ulsmo AS 2019-2021
Varamedlem Are N. Garshol Mare Safety AS 2019-2021
Varamedlem Hege Karete Hamre Sparebanken Møre 2020-2022

 

Lenke: Protokoll, Signert Kopi