Valkomitéen vert leia av Kjersti Kleven med Ann Lisbeth Flem og Verner Larsen som medlemer.

Valkomiteen i UNF har starta arbeidet fram mot årsmøtet 27. mai. Dei ber om at eventuelle forslag til styremedlemmer eller varamedlemmer blir sendt valkomiteen sin leiar Kjersti Kleven, innan fredag 17. april 2020. E-post: kjersti@jkleven.no, mobil: 918 47 092. Valkomiteen tek direkte kontakt med dei styremedlemmene som er på val.