Fyll inn skjema og få månadlege nyheitsbrev frå Ulstein Næringsforum. Her gir vi ei oversikt over kva vi jobbar med, våre komande arrangement og kva som skjer i regionen. I tillegg presentera vi eit medlem kvar månad, slik at dykk kan bli betre kjend med bedriftene i Ulstein.