Konkurrent og kollega

I ein smal bransje i ei lita kommune kjem ein tett på kvarandre. Gode tilbod løfter fram dei andre, sjølv om ein også konkurrerer til dagleg.

Ei sterk bransjegruppe innan reiseliv og kulturtilbod vil kunne lage eit komplett og sterkt tilbod til tilreisande og fastbuande. Ulstein skal vere plassen det er godt å bu, kjekt å besøke og fint å kome tilbake til.