Framoverlent lokalbransje

Den helserelaterte bransjen i Ulstein er framoverlent og ekspansiv. Stadig nye tilbod etablerast og tenester utviklast.

Ulstein kommune er langt framme innan helseteknologi, og Nordvestklinikk ekspanderer med fleire nye tenester og spesialistar. Private klinikkar opplever auke i Ulsteinvik både i bedrifts- og privatmarknaden. Kommunepsykologen er også på plass og vi opplever nyetableringar innan tannlege og kiropraktikk.