Martha studerer til bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling ved Høyskolen Christiania og vil få hospitere på aktivitetane UNF arbeider med innan Bransjegruppe Reiseliv (UNF Reiseliv) og Visit Ulstein samt UNF sine øvrige relevante aktivitetar. Martha vil vere hos oss fram til sommaren.

 

Mail: martha.ringstad@ulstein-nf.no

Tlf: 48 30 47 03