Korleis kan UNF hjelpe?

Ulstein er ein bra stad å drive næringsverksemd og Ulstein Næringsforum ønskjer å bistå deg som vil opprette ei avdeling i Ulstein, eller opprette eit nytt selskap.

Nedanunder har vi samla fleire verktøy som skal gjere det enklare for deg som skal etablere noko i Ulstein å finne deg til rette, finne hjelpetenester og anna nyttig informasjon. Men aller helst ønskjer vi du tek kontakt med oss så vi kan saman sjå på kva behov du har, og korleis vi kan bidra.