Medlemer

Medlemene i H&S samarbeider om kampanjar, salsdagar, opningstider og liknande for å trekke folk til butikkane og serveringsstadane i Ulstein.

Dagleg aktivitet og diskusjon går normalt føre seg i bransjegruppa si eiga gruppe på facebook. Her kjem det også opp informasjon om gruppemøter, kurs, politiske saker av felles interesser, høyringar m.m.

 

 

-Vi som driv innan handel er opptekne av å styrke Ulsteinvik som regionsenter, og nettopp derfor er det viktig for oss å vere medlem i Ulstein Næringsforum.
Helene Holstad, Amfi Ulsteinvik