Vi ønskjer at du tidleg i din prosess kontaktar oss og let oss bidra med kompetanse, synergiar og andre ressursar som kan hjelpe deg med å lukkast.