Nyhende

Jul i Ulstein

Dato: 04.12.2021

Ta turen til Ulsteinvik for mange kjekke jule-aktivitetar gjennom heile desember!

Pyntar Ulsteinvik til sommaren

Dato: 16.07.2021

Visit Ulstein har vore så heldige å få Sparebank 1 Søre Sunnmøre med på å sponse pynting av «sommarbyen» Ulsteinvik.

Lokalt eigarskap beste garantist for næringsutvikling

Dato: 01.07.2021

I dag kom meldinga om at Kongsberg flyttar delar av produksjonen frå Ulsteinvik til Finland. 30 stillingar forsvinn frå regionen.

UNF søkjer dagleg leiar

Dato: 07.06.2021

Vi søkjer ein Ulstein-patriot med vidsyn! Du er ein utadvent, synleg og engasjert leiar med gode samarbeidsevner og hjarte for næringslivet i Ulstein.

Rethinking Business

Dato: 04.06.2021

Årets leiarkonferanse går av stabelen 20. oktober!

Bedriftshelse1 etablert i Ulsteinvik

Dato: 31.05.2021

NYTT MEDLEM I UNF: Bedriftshelse1 er den største, lokalt forankra bedriftshelsetenesta på Vestlandet, med ca 60 høgkvalifiserte medarbeidarar. No har dei etablert seg her i regionen.

UNF søkjer sommarvert

Dato: 20.05.2021

Ledig sommarjobb i UNF

Meir støtte til verft, reiseliv og servering

Dato: 29.04.2021

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har løyvd ytterlegare 981.000 til Ulstein kommune etter at dei i mars fekk 970.000 som kompensasjon til same bransjane.

Klare for storstilt valkampsamarbeid

Dato: 28.04.2021

Næringslivet i Møre og Romsdal samarbeider om valkamparrangement.

Ny praktikant/intern

Dato: 23.03.2021

Martha Ringstad har teke til som praktikant/intern hos Ulstein Næringsforum.

Nytt næringsfond

Dato: 23.03.2021

Ulstein kommune skal dele ut 970.000 kroner etter stortinget løyvde 250 millionar kroner for å kompensere lokalt næringsliv som vorte råka av pandemien.

Kompensasjonsordning for verft, reiseliv og serveringsstader

Dato: 23.03.2021

Ulstein kommune har oppretta ei ny kompensasjonsordning for verft, reiseliv og serveringsstader som er råka av smitteverntiltaka i 2021.

Møte med Nikolai Astrup

Dato: 22.03.2021

Saman med Ulstein kommune, var UNF i dag i møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Pernilles Clinique fekk næringslivsprisen

Dato: 12.03.2021

Næringslivsprisen 2020 for «Årets verksemd» gjekk til Pernilles Clinique AS.

Are Garshol ny styreleiar i UNF

Dato: 12.03.2021

Are Nørvåg Garshol vart vald til ny styreleiar på UNF sitt årsmøte torsdag.

Tilbod til permitterte og ledige som ikkje har fullført vidaregåande opplæring

Dato: 12.02.2021

Stortinget har løyvd midlar til fylkeskommunene for å sette i gang tiltak for permitterte og ledige som ikkje har fullført videragåande opplæring.

Visit Ulstein si nettside lansert

Dato: 05.02.2021

Visit Ulstein er samarbeidskonseptet til reiselivsbedriftene i Ulstein. No er nettsida lansert.