Salgs-og markesdansvarlig/HMS rådgiver Grete Lund og Regionansvarlig Tore Bøe ved siden av sine nye bedriftsbiler.

-Det siste året har vore veldig spesielt for dei fleste bedriftene pga Covid-19, og den planlagde satsinga vår på Sunnmøre blei utsett, seier sals- og marknadsansvarleg/HMS-rådgjevar Grete Lund i Bedriftshelse1. Ho fortel at henvendelsane til dei har også vore annleis dette året, då bedriftene har hatt behov for ein annan type bistand innan HMS, med ma. smittevern og testing.

– Men no ser vi heldigvis ei betring i situasjonen, og håpar no å knyte til oss fleire bedrifter her på Sunnmøre legg ho til. -Her er ein stort arbeidsmarknad, med mange spanande bransjar og utfordringar innan HMS. Bedriftshelse1 ønskjer gjerne å bidra til at fleire bedrifter lukkast med sitt HMS-arbeid og når sine mål.

Vi ønskjer Bedriftshelse1  velkomen i «klubben» i Ulstein Næringsforum og bransjegruppe UNF Helse!