Våre prosjekt

UNF leier eller deltek i ulike prosjekt for å fremme næringslivet sine interesser.

Skipsteknologikompetanse og -innovasjon

Bransje: Industri

Ulstein Næringsforum er initiativtakar til eit prosjekt mellom kompetansemiljøa lokalt og ulike fag-konsortium i Europa.

Reiseliv Ytre Søre Sunnmøre

Bransje: Reiseliv og kultur

UNF er med i Reiselivsprosjektet for Ytre Søre Sunnmøre.

Skaparhuset

Bransje: Skule & organisasjonar, Industri, Bygg & eigedom

Når Skaparhuset opnar vert det eit møtepunkt for innovasjon og samarbeid; eit drivhus for dei gode ideane og ein arena for læringslivet.

Stad Skipstunnel

Bransje: Reiseliv og kultur

Tunnel for skip gjennom Stadlandet.

Samferdsle

UNF engasjerer seg i ulike samferdsleprosjekt.