Næringsutvikling

Relevans, diversifisering, kompetanseheving og tilgjengeleggjering.

Eit fagleg fellesskap

Medlemsbedriftene i Ulstein Næringsforum er organiserte i bransjegrupper (til høgre). Her finn ein faglege felleskap, nettverk, kundar og leverandørar – og kollegaer. UNF bistår også verksemder med å etablere seg i Ulstein. 

Bransjegrupper

Under bransjegruppene finn du informasjon om arrangement, prosjekt, gruppemedlemer og anna informasjon relevant for bransjen.

Kompetanse

UNF arrangerer kurs innan mange ulike fagfelt. Følg med under «Arrangement» for ting som kan vere relevante for deg.
Vi koordinerer også ulike samarbeidsprosjekt innan bransjane. Meir under «Prosjekt».

Høyringsinstans

Som næringslivet sin representant i Ulstein, ønskjer vi å vere ei tydeleg røyst inn mot kommunestyre og -administrasjon i saker der næringslivet sine premissar diskuterast. Vi har også eit godt samarbeid med Ulstein kommune, og trur på samarbeid og gjensidig involvering som eit godt grunnlag for gode resultat.

Forløse potensiale

UNF skal finne synergiar mellom verksemder i tilfeller der verksemdene sjølve ikkje kan oppnå slikt på eiga hand.

Relevant

Næringslivet i Ulstein er relevant, og UNF arbeider for å synleggjere dette i ulike fora, anten nasjonalt, lokalt eller internasjonalt.