Midlane er eit av tiltaka som er kome grunna koronapandemien og konsekvensane for arbeidstakarar. Målgruppa er heilt eller delvis permitterte som ikkje har rett til vidaregåande opplæring.

Målsettinga er at arbeidstakarar skal fullføre vidaregåande opplæring for å stå sterkare og få tettast mulig tilknytning til arbeidslivet.

Møre og Romsdal fylkeskommune har sett i gang, og vil sette i gang fleire, tiltak der det er behov.

Dømer på tiltak er å fullføre fag for å få generell studiekompetanse. Det fins ein del arbeidstakearar som ikkje har fullført og bestått eitt eller fleire fag på studieførebuande utdanningsprogram.

Eit anna døme på tiltak er arbeidstakarar som er ufaglærde, men har lang erfaring innan ulike bransjar.  For desse har fylkeskommunen sett i gang fleire, og vil sette i gang, praksiskandidatkurs, gå opp til praksiskandidateksamen og deretter ta fagprøva.

 

Rekruttering av kursdeltakarar er ei utfordring.

Fylkeskommunen har samarbeid med NAV.  NAV kan tilvise registrerte permitterte og ledige utan fullført utdanning til fylkeskommunen.

Dei har også annonsert kurs i alle fylket sine aviser, på fylkeskommunen si heimeside og i sosiale medier.

Vi ønskjer at bedrifter som har tilsette utan fagbrev om å formidle dei til oss for formell kompetanseheving mot studiekompetanse eller fagbrev.

 

Ta kontakt med:

Atlanten vgs, ROM 
Atlanten vgs, Dalavn. 25, 6511 Kr.sund
Tlf: 71 28 38 40 / 406 03 085
Leiar: Linn Mekvik
linn.mekvik@mrfylke.no
Borgund vgs, BORK
Yrkesskolevn. 20, 6011 Ålesund
Tlf: 71 28 12 14 / 995 97 673
Leiar: Wenche Muren
wenche.muren@mrfylke.no
Herøy vgs  
Lisjebøvegen 4, 6091 Fosnavåg
Tlf: 71 28 18 00 / 915 82 775
Leiar: Eivind Lillebø
eivind.lillebo@mrfylke.no
Romsdal vgs, KIM   
Langmyrvegen 83, 6415 Molde
Tlf: 71 28 33 16 / 941 37 101
Leiar: Ann Torill Havnes Jørgensen
Ann.torill.havnes.jorgensen@mrfylke.no
Kristiansund vgs, RIK  
St.Hanshaugen 2
6514 Kr.sund
Tlf: 71 28 39 40/ 906 91 994
Leiar: Ingeborg Engen
ingeborg.engen@mrfylke.no
Spjelkavik vgs  
Nedre Langhaugen 32, 6011 Ålesund
Tlf: 71 28 20 11 / 926 15 359
Leiar: Beathe Nikolaisen Vikestad
Beathe.nikolaisen.vikestad@mrfylke.no
Ulstein vgs   
Holskerdalen 180, 6065 Ulsteinvik
Tlf: 71 28 10 00 / 908 43 337
Leiar:  Janne Fylsvik Rønningen
janne.fylsvik.ronningen@mrfylke.no