Tenesteyting

Bransjegruppa for profesjonell tenesteyting famnar om alt frå marknadsføringsselskap til IT-konsulentar og leiings-coaching.

Gruppa set på dagsorden næringspolitiske saker, oppdaterer UNF-medlemene på kompetanse gjennom kurs, seminar og generell informasjon på medlemsmøter, og har sitt dialogforum i ei eiga facebook-gruppe.

Som medlem av Ulstein Næringsforum er vi ein del av eit fagleg fellesskap som gir rom for utvikling og samarbeid.
Magne Grimstad, Osberget AS