BM Kontorservice AS

Dato: 08.12.2023

BM Kontorservice AS sel kontorrekvisita og kontormøblar til heile Søre Sunnmøre.

Datakurs med Datawaves

Dato: 02.11.2023

Datawaves invitera til gratis datakurs med utviding innanfor Excel og samhandling.

Møre Media AS

Dato: 31.10.2023

Møre Media er eit lokalt fullservice kommunikasjonsbyrå som i samarbeid med lokale produksjonsverksemder levera reklame og profilering til bedriftskundar på heile Sunnmøre.

Omdømmeundersøking for Sunnmørsregionen

Dato: 16.10.2023

Vakker natur er eit fortrinn for regionen!

Pernilles Clinique

Dato: 20.09.2023

I over 20 år har Pernilles Clinique bydd på kompetanse og tryggleik innan velvære, og fantastiske resultat på alle sine behandlingar.

Leiarkonferansen "Globale utfordringar - Lokale løysingar"

Dato: 19.09.2023

Delta på årets happening!

Snorrebuda Mat & Vinhus

Dato: 31.08.2023

Restauranten ønskjer å vere ein allsidig tilbydar i Ulsteinvik. Dei tilpassar og skreddarsyr menyar, lokalar og konsept etter lokalmiljøet sine ønskjer.

Ship Technology Days

Dato: 21.09.2023

29.-30. november er det klart for Ship Technology Days 2023 – ein konferanse via til nerding innan skipsbygging!

Berekraftig utvikling innan bygg, anlegg og eigedom

Dato: 24.08.2023

Vi ønskjer å motivere til klimavennlege val.

Nye styremedlem i Ulstein Næringsforum

Dato: 10.08.2023

21.  juni var det atter ein gong årsmøte i Ulstein Næringsforum, og fire faste styremedlem og ein vara var på val.

Quality Hotel Ulstein

Dato: 27.06.2023

Med ønske om å vere ei storstove for lokalbefolkninga, tilby gode opplevingar for gjestane sine og bidra til at både lokale og tilreisande skal trivast i vår flotte by.

Sentrumskoordinator i Ulstein

Dato: 19.06.2023

Målet med prosjektet er å få ein raud tråd i sentrumsutviklinga, gjennomsyra av berekraftig og sirkulær tankegong.

Forprosjekt til traineeprogram

Dato: 19.06.2023

Vi ønsker å arbeide for å skape eit meir innovativt og mangfaldig arbeidsliv, i tillegg til å tiltrekke fleire unge til Søre Sunnmøre.

 

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz

Dato: 23.05.2023

Med sine nesten 40 tilsette er Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz det største advokatfirmaet mellom Bergen og Trondheim.

Aido

Dato: 08.03.2023

Ulstein Næringsforum ønskjer å gi merksemd til alle våre flotte medlem, og kjem til å presentere eit medlem kvar månad framover. Dette opnar opp for at alle vert betre kjend med kva bedrifter som finst i regionen og gir moglegheiter for nye samarbeid. Fyrst ut er Aido!