Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll/Vikebladet-Vestposten

 

I tillegg kom Anita Muren (Maluns) og Jogeir Romestrand (Evotec AS)  inn i styret og Arnt Ole Grimstad (SUFH) vart vald som 2. vara.
Helene Holstad (AMFI) vart attvald som styremedlem for to nye år, og Kathrine G. Ulstein (Blåhuset) som 1. vara.

Steinar Kulen (Ulstein Hotell AS), Morten Ulstein (Borgstein AS) og Agathe Teige Eiksund (Medi3 AS) gjekk ut av styret, og vi takkar dei for vel utført innsats!

 

Slik er det nye styret:

Styreleiar
Styremedlem
Are Nørvåg Garshol Mare Safety AS 2021-2022
2022-2023
Ny
Styremedlem Helene Holstad AMFI Ulsteinvik 2021-2023 Gjenval
Styremedlem Stig Brutaset SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2020-2022 Ikkje på val
Styremedlem Knut Erik Engh Ulstein kommune 2020-2022 Ikkje på val
Styremedlem Oddhild Sandanger HRG Nordic 2020-2022 Ikkje på val
Styremedlem Anita Muren Maluns 2021-2023 Ny
Styremedlem Jogeir Romestrand Evotec AS/Rome AS 2021-2023 Ny
1. varamedlem Kathrine G. Ulstein Blåhuset 2021-2023 Gjenval
2. varamedlem Arnt Ole Grimstad Sunnmøre Folkehøgskule 2021-2023 Ny
3. varamedlem Hege Karete Hamre Sparebanken Møre 2020-2022 Ikkje på val