Visit Ulstein er eit prosjekt med mål om å auke reiselivsmarknaden for bedriftene i Ulstein. Det skal føre til auka verdiskaping og aukt sysselsetting. Visit Ulstein skal skape blest om den fantastiske naturen, dei spanande aktivitetane og dei flotte fasilitetane og mulegheitene som finns i Ulstein og vere ein ressursbank med informasjon for alt frå reiseliv og nærturisme til næringsetablering, bolyst og arrangering av events.