Startup

Ulike startup-program og initiativ i regionen.

Næringsteft

Sparebanken Møre sitt nyskapningsstipend og gründerprogram.

Angel Challenge

Angel Challenge er eit treningsprogram som tek føre seg avtaleforhandlingar og investeringskapital basert på reelle forretningsscenario. Du møter ekte investorar og tek sikte på å sparke i gang forretningsidéen din saman med investornettverket til Angel Challenge.

ÅKP StartUp

Idé- og marknadsavklaringsprogram for idéar i tidleg fase. Programmet består av fem halvdagssamlingar i Blue Innovation Arena på NMK i Ålesund. Du får også tilgang til erfarne rådgjevarar frå ÅKP som kan rettleie deg vidare. I tillegg får du møte andre i same situasjon som deg og kan knytte verdifulle kontaktar på vegen til di karriere som gründer.

DNB NXT

DNB NXT er ei rekke aktivitetar og ei digital platform som bringer saman leiande investorar, gründarar og innovative forretningsfolk for matchmaking, idéutveksling, nettverksbygging og meir.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har finansieringsrådgjeving og ulike program for deg som vil starte nytt.

PANGSTART

Pangstart Gründer frå Smart Innovation Norway er eit ni-vekers program for tidlegfase teknologioppstartsfirma.

Get Started!

Get Started! vart starta for å dele kunnskap og erfaring til å starte ei bedrift med mål om å hjelpe oppstartbedrifter. Get Started! jobbar også med «start-ins» og investorar.

INVESTORMATCH

Nordea og ÅKP sin møteplass for investorar og råe vekstselskap på Sunnmøre. Investormatch koplar investormiljøa med innovative vekstbedrifter som treng kapital.