Ulstein
Vi jobbar for at Ulstein skal vere eit godt sted å bu, jobbe og besøke!
Les meir
Næringsutvikling
Vi utviklar næringslivet i Ulstein. Finn informasjon om prosjekta våre, ditt fagfelt, bransjegrupper m.m.
Les meir
Ei profesjonell koordinert samhandling av næringsinteresser er avgjerande for å skape vekst og utvikling. Derfor er vi med i Ulstein Næringsforum.
Stig Brautaset, adm. dir. Sparebank 1 Søre Sunnmøre
Bli medlem
Forprosjekt til traineeprogram
Kategori: Industri / Profesjonell tenesteyting

Vi ønsker å arbeide for å skape eit meir innovativt og mangfaldig arbeidsliv, i tillegg til å tiltrekke fleire unge til Søre Sunnmøre.

Les meir

110 medlemsbedrifter med ei omsetning på 9 mrd og 4.100 medarbeidarar.

Om oss