Ulstein Fjernvarme AS
Produserer og leverer fornybar energi basert på sjøvatn som kjelde.