Ulstein Betongindustri AS
Utviklar, marknadsfører, produserer og leverar betong, betongkonstruksjonar og tilleggstenester.