Ulstein kunstlag

Ulstein kunstlag skal fremje interessa for- og formidle kunnskap om samtidskunst og kunsten sin plass i samfunnet.