Ulsmo AS
Industri- og næringsutvikling samt formuesforvaltning gjennom investeringar i maritim, finans og eigedom. Er også morselskap til Ulstein Group.