Tussa IKT
Tussa IKT produserer kommunikasjons- og IT-tenester. Tussa IKT sitt breibandsnett dekkjer store delar av søre Sunnmøre, og selskapet er no i gang med ei offensiv fibersatsing mot privatmarknaden på søre Sunnmøre.