Techly AS
IKT-rågjevingsfirma innan IT-outsourcing, krise-, beredskap- eller eventhandtering og prosjekt og rådgjeving.