Island Offshore
Leiande reiarlag innan offshore oljebransje basert på ein flåte av avanserte fartøy.