Hyperthermics AS
Nedbrytningsteknologi som nyttar levande organismar for å gjere biomasse om til fornybar energi.