Hindholmens Venner
Venegruppe for vern og bruk av M/S Hindholmen.