Borgstein AS
Borgstein AS leiger ut kontor i alle storleikar med ymse fellesfunksjonar ved Stålhaugen.