Blåhuset Senterforening AS
Blåhuset er eit frittståande kjøpesenter med ein butikkmiks som har både lokale og kjederelaterte butikkar.