Tomta er ca 3 800 – 4 000 m² og inngår i bnr/gnr 25/236.