Har du behov for et enkelt kontor ? Lager eller kombinasjon av dette.

Forretnings og lager lokaler omgående ledig for leie. Lokalene kan tilpasses bruker i ulike størrelser. Meget god adkomst fra terreng og god utendørs parkering. Bygget kan tilby ulike løsninger for butikk, kontor eller lager. Her tilpasses lokalene etter behov.

Det er flere aktører i bygget i dag, med TESS som største leietaker.  Lokalene har lett adkomst fra hovedvei godt synlig. Nære naboer er Lefdal, Jernia, Biltema og Møbelringen.

Bygget er inndelt i ulike seksjoner. Dette kan deles inn og endres leietaker.