Kontor i toppetasjen i gamle «Eiken Libris» er til leige.
Inngang Kyrkjegata.
Ca 130 kvm inneheld 3 gode kontor, fellesareal, møterom og tekjøken.
Tlf. 906 04 812