Blåhuset ligg midt i hjartet av Ulsteinvik og kan tilby gode parkeringsfasilitetar, både innvendig og utvendig. Senteret går over to etasjer og har kontorlokale i etasjene over. Vi er eit frittståande kjøpesenter som i dag består av 17 butikkar, inkludert daglegvare, apotek, vinmonopol og post i butikk. Blåhuset er ein naturleg møteplass for alle aldersgrupper.

Vi har ei fin blanding av lokale og kjededrevne butikkar, som gjer at alle våre målgrupper kan finne spennande varer hos oss.

Beliggande i 2. etasje har vi eit stort og lyst lokale som no er ledig. BTA 268 m2. Store, nordvende vindauge gjev mykje lys og vender mot Ulstein Arena, med svært gode profileringsmulegheiter.

Om du er interessert ta kontakt med:

Vegard Ulstein
e-post: vegard.ulstein@ulsmo.no
mobil: 971 12 254