Koronaviruset har på svært kort tid påført virksomheter i Norge og i verden store økonomiske tap og slik det utvikler seg vil de økonomiske konsekvensene øke i tiden fremover. Mange aktører rammes hardt og en må forvente at myndighetspålegg og sykdomsutbrudd blant annet vil påvirke levering av varer og tjenester til og fra den enkelte bedrift i tillegg til at det oppstår en rekke problemstillinger som man som arbeidsgiver og som styre og ledelse må ta stilling til og håndtere.

På webinaret vil Kristin Fjellby Grung fra ADVISO Advokatfirma AS behandle en del sentrale rettslige problemstillinger som har oppstått som følge av utbruddet av koronaviruset.