«Sykle til jobben» er ein lavterskel, felles aktivitet som alle kan delta på, uansett form og utgangspunkt. Dette er Norges største aktivitetskampanje, og har sidan 1973 fått over 1 million til å velje ein meir miljøvennleg og aktiv reiseveg og kvardag.

  1. Gå inn på www.sykletiljobben.no og trykk meld deg på.
  2. Vel om du deltek åleine eller med ei bedrift.
  3. Dersom du deltek med bedrift: Vel bedrift eller opprett bedrifta.

Vel så om du vil bli med på eit lag med kollegaer, eller delta åleine.

 

Hugs: all aktivitet til og frå jobb og på fritida gir poeng!

 

Les meir om kampanjen her.