Ulstein Næringsforum inviterer til 3-timerskurs i marknadsføring i sosiale medier, retta mot bedrifter som treng betre kompetanse innan å drive meir treffsikker marknadsføring av eiga verksemd. Passar godt for mindre bedrifter og kurset vil ta utgangspunkt i ulike bransjar (rekneskap, butikk/servering, mindre industribedrifter m.fl.) for å kunne belyse mulegheitene frå ulike perpektiv.

  • Korleis treff ein målgruppene?
  • Kva sosial mediakanal funkar til kva?
  • Kva bør ein legge ut? Korleis?

Kurset vert halde av Ylva Overå Hide ved Racer AS som vil gå gjennom kva kanalar som er aktuelle og viktige for bedrifter samt korleis dei ulike plattformene bør brukast.

Påmelding via linken.
Pris UNF-medlemer: 600/pp
Pris ikkje-medlemer: 1000/pp