UNF si bransjegruppe for Bygg og Eigedom inviterast til å delta på ein demo der leverandør for Tork-system presenterer Tork sin sensorteknologi. Denne teknologien kan koplast opp mot app/styringssystem og evt anna programvare driftsoperatøren av bygget nyttar.

Ulstein kommune er arrrangør og ønskjer sjølve å sjå korleis dei kan nytte denne teknologien mot eigne reinhaldsrutiner og -system ved at dei mottek beskjed i driftspersonellet sine ipad’ar når det er på tide å fylle på papir/såpe, når bossbøtter må tømast m.m.

Hotell, skular, idrettsarenaer, kjøpesenter og andre forretningsbygg vil kunne nytte denne teknologien.

Møt opp på gratis presentasjon!

 

Påmelding til post@ulstein.com