Webinaret tek til med ei oppdatering frå kraftmarknaden. Vidare ser dei på korleis Wattn sine tenester kan møte behova til bedrifta di, «Fit for 55»-ambisjonane og EU-tiltaka, og gir deg ei oppdatering frå siste nytt i Bedriftsportalen. Til slutt gir dei deg tips om korleis god energileiing gjer bedrifta di klar for våren.

ProgramKl. 09.00 Velkommen, Camilla BlomKl. 09.05 Kraftmarknaden, Margrete Heltne HovdeKraftmarknaden er meir svingande enn kva den var før kraftkrisa i 2022. Korleis ser utsiktene ut no?Kl. 09.20 Risikostyring i ein svingande kraftmarknad, Camilla BlomKva grep kan og bør ein ta mot svingande kraftprisar?Kl. 09.30 Siste frå EU sin klimapakke «Fit for 55», Rune Jelle-SlenesAmbisjonane til «Fit for 55» er høge, og tiltaka for å nå desse er stadig i endring. Vi går inn på korleis desse påverkar bedriftene.Kl. 09.40 Nyheiter i Bedriftsportalen, Trond André HagenVi går gjennom dei siste nyheitene og oppdateringane.Kl. 09.50 Energileiing: Slik blir bedrifta vårklar, Rune Jelle-SlenesVi avsluttar med Energileiing og korleis du kan gjere bedrifta vårklar.Kl. 10.10 Oppsummering

 

Les meir og meld deg på her.