Vi møtast og snakkar om korleis vi kan drive nye prosjekt og samarbeid framover.
Bilete: Nathan Dumlao / unsplash.com