• Korleis ser morgondagens arbeid- og arbeidssted ut?
  • Korleis rammer klima- og miljøendringene oss?
  • Korleis leie for framtida?
  • Korleis endrer dagens rammevilkår forretningsmodellane våre?

Kva slags trender ser vi framover? Korleis vil arbeid og arbeidsplassen endre seg radikalt i tida framover? Kva må til for å skape den beste teamkulturen? Korleis legge til rette for innovasjon?

For å få til ei reell endring i samfunnet er vi nødt til å finne nye metodar å tenkje og innovere på.

Dette og meire til skal vi finne ut på årets leiarkonferanse: Future Focused Leadership, 8. Juni 2022!

Billett til sals på: www.ulsteinconference.com