Kort om kurset:

Kurset gir innsikt i design av gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være et sentralt tema i kurset. Kurset er nettbasert.

Dette vil du lære:

  • Analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger for å designe modeller for internasjonalisering og merkevarebygging ved hjelp av digitale verktøy.
  • Inngående kunnskap om det sentrale grunnlaget for internasjonal markedsføring og merkevarebygging.

Hvem vil kurset passe for?

Personer med beslutningsansvar som ledere, styremedlemmer, mellomledere, personer i rådgivende stillinger. 

Gjennomføring og omfang:

Fire halve dager: 

  • 22. oktober, 09:00-12:00
  • 23. oktober, 09:00-12:00
  • 30. oktober, 09:00-12:00
  • 13. november,09:00-12:00

 

Faglig ansvarlig:

Mark Pasquine 

Førsteamanuensis, NTNU i Ålesund 

https://www.ntnu.no/ansatte/ma…

 

Partner Zynk  https://zynk.no/mennesker/jan-glendrange

Startdato: 22. oktober

Påmeldingsfrist: 15. oktober

Begrenset antall plasser. Påmeldte som er permittert prioriteres.

Digital markedsføring

Opplæringstiltakene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsinger, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retet mot personer som er helt eller delvis permittert, men personer som ikke er permittert kan også inngå i tiltaket.