Drøftingsmøte mellom kommune og næringane som den nye kommunale kompensasjonsordninga rettar seg mot.
Inviterte er verksemder i Ulstein som er registrert som verft, serveringsstad eller reiselivsaktør.

AGENDA:

  • Bakgrunn for møtet v/UNF
  • Bakgrunn for kompensasjonsordninga v/Ulstein kommune
  • Informasjon om Ulstein kommune si kompensasjonsordning v/Ulstein kommune
  • Innspel og spørsmål til ordninga frå bedriftene/drøfting
  • Nasjonalt (og evt kommunalt) smittevern for reiseliv, servering og verft v/Ulstein kommune
  • Drøfting og innspel frå bedriftene

Påmeldte får tilsendt lenke/invitasjon kort tid før møtet startar.
Møtet føregår på Microsoft Teams.

Kontaktperson: Daniel Garden, Ulstein Næringsforum