Er tida inne for å tilpasse seg ei muleg innføring av arveavgifta? Korleis bør ein i tilfelle planlegge eit generasjonsskifte? KPMG Law gir deg svar på fleire av spørsmåla som røysast ved overføring mellom generasjonar.

På agendaen:

  • generasjonsskifte i familiebedrifter
  • nye arvereglar
  • testament
  • ektepakt
  • gåvebrev
  • framtidsfullmakt