Gjennom hoppid.no arrangerer vi felles informasjonsmøte for gründerar og oppstartsbedrifter i Hareid og Ulstein. Denne dagen får vi besøk frå Brønnøysundregistera og Altinn som vil gi relevant informasjon til aktørar med oppstartsplanar eller i ei tidleg fase. Velkomen innom!

Program:
Lokal gründerhjelp – ved hoppid.no
• Kort informasjon om hoppid.no, SIVA-systemet, ÅKP, Kulturnæringshagen i Volda, Vekst i Hareid, Ulstein Næringsforum
Kva må du tenke på før og under oppstarten? – ved Brønnøysundregistra
• Kva opplever brukarane at det er vanskeleg å forstå?
• Kvifor er det viktig å planlegge godt?
• Verktøykassa for å starte og drive bedrift i Altinn, med guidar og rettleiarar
Val av organisasjonsform – ved Brønnøysundregistra
• Litt om dei vanlegaste organisasjonsformene og korleis du registrerer
Praktisk bruk av Altinn – ved Digitaliseringsdirektoratet
Kva er det viktig å gjere når du skal drive bedrift – ved
Brønnøysundregistra
• «Starte og drive bedrift» som digital verktøykasse i Altinn
• Rapporteringsplikter
• Skatt og avgift
• Bokføring og rekneskap