Etter 4 års revisjonsarbeid ligg no dei nye og reviderte Incoterms® 2020 føre, som trer i kraft 1.1.2020. UNF og ICC Norge arrangerer derfor no eit introduksjonskurs i Ulsteinvik.

Kurset er eit «heildagskurs frå kl 0900 – 1500 inkl lunch, og kurset er tilpassa både dei som knapt har høyrt om Incoterms®, så vel som for «ekspertane». Programmet tek for seg Incoterms® generelt, men med fokus på endringane og dei no nye Incoterms® 2020.

 

Deltakaravgift

  • Medlemspris: NOK 3.900,-
  • Ikkje-medlemer NOK 4.900,-

Autoriserte rekneskapsførarar, revisorar og medlemer av International Chamber of Commerce og medlemer av Ulstein Næringsforum  får rabatt på kursavgifta.  Alle prisar er eks. mva. Bindande påmelding.

Emneområder

Hovedpunkt i programmet:

  • Incoterms® og deira funksjon ved kjøp, sal og transport av varer.
  • Incoterms® forhold til Avtaleretten, Kjøpsretten, Transportretten og Forsikringsretten.
  • Incoterms® forhold til Internasjonale kjøp og sal.
  • Detaljert gjennomgang av dei 10 reglane i Incoterms® 2020.
  • Detaljert gjennomgang av endringane og kva som er nytt i Incoterms® 2020.
  • Detaljert gjennomgang av samtlege 11 Incoterms® samt ulike moment ved val av Incoterms®.

Incoterms® er som kjent viktig for både seljarar, innkjøparar, logstikkpersonell, transportørar og speditørar samt økonomi og dokumentasjons-/compliance-medarbeidarar. Kurset er óg relevant for advokatar/juridisk personell og er derfor godkjent som obligatorisk etterutdanning av Advokatforeininga.

Kurset innrapporterast som etterutdanning til Finanstilsynet og Advokatforeininga.

Spørsmål?

Spørsmål angående kurset kan rettast til: