Tema er den nye skattemeldinga som kom før jul og som har ført til stor debatt. På frukostmøtet vil PwC gi oss ei oversikt over kva slags konsekvensar den nye skattemeldinga vil ha for lokalt og regionalt næringsliv.

  • Kva er dei viktigaste forslaga til Torvik-utvalet?
  • Kva betyr dette for næringslivet i regionen
  • Kva næringar vil bli å oppleve dei største endringane?

 

Påmelding til: anna.klara.maseide@ulstein-nf.no