Velkomen til ein inspirerande og innsiktsfull start på dagen!

PwC kjem for å presentere Løypemeldinga for 2023. Denne byggjer på innhenta informasjon frå bedrifter i regionen. Her er det stilt spørsmål omkring kva som motivera bedriftene i området til å utvikle sitt arbeid innan berekraft, kva utfordringar dei opplev, og om dei prioritera å arbeide med berekraft. Dette er eit samarbeid mellom PwC og lokale næringsforeiningar.

I tillegg skal dei leggje fram dei nye krava innan berekraftsrapportering (CSRD) og korleis dette vil påverke bedrifter framover.

Vidare ønskjer Ulstein Næringsforum å presentere vårt arbeid med å etablere eit traineeprogram på Søre Sunnmøre. Her vil vi leggje fram korleis programmet kan sjå ut og resultata frå prosjektet så langt. Vi ønskjer en god diskusjon om korleis et traineeprogram kan tilpassast næringslivet på Søre Sunnmøre på best mogleg måte.

Vi gler oss til ein spanande start på dagen saman med deg! Vi serverar deilig kaffe og rykande ferske croissantar 😃

Påmelding: Send ein e-post til anna.klara.maseide@ulstein-nf.no

Bilete: Cecilie Hatløy